oVoCE.pl

Bardzo niewielu mężczyzn posiada klucz do serca kobiety, pozostali obywają się wytrychem.Leonard Drzewiecki