oVoCE.pl

Wystarczy kobiecie trzy razy powiedzieć, że jest ładna, aby za pierwszym podziękowała, uwierzyła za drugim, a wynagrodziła za trzecim.Francja